Suunnittelu & toteuta -mallin korjausrakentaminen

Laadukas suunnittelunohjaus

Pyrimme avoimella vuorovaikutuksella projektien edessä, välttämään mahdolliset väärinkäsitykset jotka saattavat usein syntyä kun suunnitteluvaiheesta siirrytään kilpailutuksen kautta itse rakentamiseen.

Me estämme ongelmien syntymisen suunnitelunohjauksella, jossa työn toteuttava urakoitsija on projektissa mukana jo suunnitteluvaiheessa.

Nykyaikana projektit aloitetaan tilaamalla suunnitelmia, jotka tämän jälkeen kilpailutetaan – usein ilman riittävää tietämystä projektin kokonaiskulusta. Tämä johtaa usein suuriin ongelmiin, kun selviääkin, ettei toteuttava taho olekkaan ymmärtänyt suunnitelmia, tai pahimmassa tapauksessa he eivät pysty niitä toteuttamaan.

Makoto pyrkii poistamaan tämän ongelman laadukkaalla suunnittelunohjauksella, joka takaa, että urakoitsija ja suunnittelijat ovat samalla sivulla projektin alkumetreistä lähtien.

Työ voidaan vielä kilpailuttaa suunnitteluun jälkeenkin joiltain osin, mutta pääasiassa budjetti ja kustannukset sovitaan tilaajan kanssa suunnitteluvaiheessa.

Korjausrakentamisen urakointipalvelut

Teemme kaikkea, mitä tarvitaan.

Palvelemme kaikenkokoisissa kohteissa.

Korjausrakentaminen on omaa erikoisosaamistaan vaativa alue. Usein korjaustarpeeseen on vastattava vieläpä nopeasti. Olipa kyseessä vaativa korjaushanke tai pienempi urakka, vastaamme korjausrakentamisen tarpeisiin taidolla ja vahvalla kokemuksella. Työssämme on tärkeää tasokas toteutus ja aikataulun mukainen toiminta.

.

  • Putkiremontit, linjasaneeraukset, sertifioidut vedeneristykset
  • Kosteusmittaukset ja kosteiden tilojen saneeraukset
  • Putkivuotojen kartoitus- ja korjaustyöt
  • Sähkösaneeraukset
  • Pienehköt uudisrakennustyöt: auto- ja jätekatokset, ulkovarastot
  • Toimi- ja liiketilaremontit
  • Porrashuoneiden maalaus
  • Taloyhtiöiden osakkaiden remonttien valvonta

Jyrkkä EI harmaalle taloudelle.

Makoto Oy kuuluu tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava kumppani -ohjelmaan.