Projektinjohto

Olemme edelläkävijä laadukkaan tilaajan ja rakennuttajan välisen vuorovaikutuksen saralla.

Pyrimme avoimella kommunikaatiolla projektin edetessä aidosti palvelemaan asiakkaan tarpeita – jotta kaikilta mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin.

Laadukas suunnittelunohjaus

Pyrimme avoimella vuorovaikutuksella projektien edessä, välttämään mahdolliset väärinkäsitykset jotka saattavat usein syntyä kun suunnitteluvaiheesta siirrytään kilpailutuksen kautta itse rakentamiseen.

Me estämme ongelmien syntymisen suunnitelunohjauksella, jossa työn toteuttava urakoitsija on projektissa mukana jo suunnitteluvaiheessa.

Talousohjattu rakentaminen

Nykyaikana projektit aloitetaan tilaamalla suunnitelmia, jotka tämän jälkeen kilpailutetaan – usein ilman riittävää tietämystä projektin kokonaiskulusta. Tämä johtaa usein suuriin ongelmiin, kun selviääkin, ettei toteuttava taho olekkaan ymmärtänyt suunnitelmia, tai pahimmassa tapauksessa he eivät pysty niitä toteuttamaan.

Makoto pyrkii poistamaan tämän ongelman laadukkaalla suunnittelunohjauksella, joka takaa, että urakoitsija ja suunnittelijat ovat samalla sivulla projektin alkumetreistä lähtien.

Työ voidaan vielä kilpailuttaa suunnitteluun jälkeenkin joiltain osin, mutta pääasiassa budjetti ja kustannukset sovitaan tilaajan kanssa suunnitteluvaiheessa.